VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytneme Vám kompletní vedení účetnictví Vaší společnosti včetně mzdové agendy. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru Vám jsme schopni nabídnout velkou škálu souvisejících služeb od základního vedení účetnictví, přes zpracování daňových přiznání ke všem daním, finanční analýzu Vaší společnosti, až po zajištění a vedení auditu a daňové poradenství, či zastupování před dalšími institucemi. Zároveň Vám rádi poskytneme odborné konzultace v oblasti metodiky účetnictví a mzdové agendy nebo dalších souvisejících oblastech.

DAŇOVÁ AGENDA

Nabízíme Vám zpracování a následné podání daňových přiznání z: DPPO, DPFO, DPH, silniční dani, k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí a ke spotřební dani. Daňové služby poskytujeme našim klientům nejčastěji v kombinaci s vedením účetnictví. Vaše účetnictví analyzujeme a vyhodnocujeme za účelem daňové optimalizace se zachováním zákonem stanovených povinností. V rámci daňového poradenství přistupujeme ke každému klientovi individuálně a zpracujeme řešení na míru.

ADMINISTRATIVA

Účetní povinnosti a samotné podnikání s sebou nese mnoho dalších nezbytných administrativních úkonů. My Vám zajistíme vše, co je ze zákona potřeba. Veškeré povinné dokumenty uložíme do sbírky listin, sepíšeme zápis z Valné hromady společnosti, vypracujeme zprávu o propojených osobách. Zajistíme výpisy z rejstříků, doložíme potřebné dokumenty. Zajistíme vypracování notářského zápisu, podáme návrh na vklad do Veřejného rejstříku. Vyřídíme za Vás jednotlivé nezbytné pochůzky, zaregistrujeme Vás k daním. Postaráme se o Vaši datovou schránku.

Neváhejte se na nás obrátit