Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Zvýšení záloh na zdravotní pojištění od 1.1.2020

8. prosince 2019 5:03

placeholder

Vláda stanovila novou průměrnou mzdu pro rok 2020 v částce 34 835 Kč. Od průměrné mzdy se odvíjí mimo jiné minimální vyměřovací základ pro platby zdravotního pojištění, proto dochází od příštího roku k navýšení minimálních záloh na pojistné. 

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a hradíte nyní minimální zálohy na zdravotní pojištění (tj. 2 208 Kč), od nového roku pro Vás platí povinnost hradit zálohy ve výši 2 352 Kč

Zálohy jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce, tj. záloha na leden 2020 je splatná 8. února 2020. 

Prosíme, ujistěte se, že včas změníte výši platby na zdravotní pojištění. 

Povinnost hradit zálohy v minimální výši se na Vás nevztahuje, pokud: 

  • jste zároveň zaměstnancem a minimální pojistné odvádíte v zaměstnání, 
  • za Vás pojistné odvádí stát (např. jste studentem, poživatelem důchodu, příjemcem peněžité pomoci v mateřství či rodičovského příspěvku, v evidenci úřadu práce, celodenně pečujete nejméně o jedno dítě do 7 let věku nebo dvě děti do 15 let věku), 
  • jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
  • dosahujete věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání.

Hradíte-li zálohy ve vyšší než minimální částce, současné zálohy hraďte i nadále.

V souvislosti se zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění na částku 2 544 Kč, tu však bude povinnost hradit až po podání přehledu pojistného za rok 2019. 

Zároveň dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění na částku 1 672 080 Kč. Stejná částka představuje hranici pro uplatnění solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob.