Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Paušální daň pro OSVČ na rok 2022

1. listopadu 2021 4:44

placeholder

Začátek nového roku se blíží a s ním i lhůta pro oznámení správci daně o vstupu fyzické osoby do tzv. „paušálního režimu“.

Do paušálního režimu můžete vstoupit v případě, že splňujete následující podmínky a oznámení podáte finančnímu úřadu nejpozději do 10.1.2022. Důsledkem nedodržení uvedené lhůty je nemožnost vstupu poplatníka do paušálního režimu v daném kalendářním roce.

Do paušálního režimu může vstoupit fyzická osoba, která k 1.1.2022:

 • bude osobou samostatně výdělečně činnou podle předpisů upravujících důchodové a veřejné zdravotní pojištění (jedná se i o osoby vykonávající činnost podle jiného než živnostenského zákona, např. advokáty, notáře, umělce, lékaře, daňové poradce),
 • nebude plátcem DPH ani mít registrační povinnost,
 • nebude společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • nebude v insolvenci,
 • nebude vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou),
 • nebude mít za předcházející rok (2021) příjmy z podnikatelské (samostatné) činnosti převyšující 1mil. Kč, a to s výjimkou (i) příjmů od daně osvobozených, (ii) příjmů, které nejsou předmětem daně a (iii) příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou.

Daň bude poplatníkovi vyměřena v paušální výši, pokud ke konci roku 2022 splní následující podmínky:

 • příjmy z podnikání (samostatné činnosti) za rok 2022 nepřesáhnou 1mil. Kč, a to s výjimkou (i) příjmů od daně osvobozených, (ii) příjmů, které nejsou předmětem daně a (iii) příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou,
 • v průběhu roku 2022 se nestane zaměstnancem (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní),
 • příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nepřesáhnou za rok 2022 částku 15tis. Kč,
 • nestane se plátcem DPH,
 • nestane se společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Měsíční platba paušální daně v roce 2022 bude činit 5 994 Kč. Pakliže jste poplatníkem v paušálním režimu již v roce 2021, nezapomeňte si od ledna 2022 zvýšit částku zálohy.

Vyplatí se  paušální daň?

Výhoda či nevýhoda paušální daně záleží na individuálních podmínkách konkrétní osoby. Ve výpočtu je nutno zohlednit uplatňované procento paušálních výdajů, slevy na dani (vyjma základní slevy na poplatníka), položky odčitatelné od základu daně, daňové zvýhodnění atd.

K výpočtu na rok 2022 připravilo MF kalkulačku: 

kalkulačka zde