Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Rozšíření podpory pro OSVČ a malá s.r.o., další odklad EET, plánované zrušení daně z nabytí

11. května 2020 2:09

placeholder

Přinášíme shrnutí aktuálních novinek v daňových předpisech.

 

I. Kompenzační bonus pro OSVČ

Dnes byla ve Sbírce zákonů č. 234/2020 vyhlášena novela zákona o kompenzačním bonusu, která zavádí druhé období čerpání podpory pro OSVČ od 1. května do 8. června. Za toto období mohou OSVČ ode dneška žádat o kompenzační bonus 500 Kč / den. Zavedeno bylo také třetí bonusové období (období po 8. červnu), za které může být vládním nařízením přidělen další bonus, pokud potrvají mimořádná opatření. 

 

II. Podpora pro malá s.r.o.

Včera 6.5.2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novely zákona o kompenzačním bonusu, který rozšiřuje podporu také pro společníky vybraných s.r.o. Zákon byl dnes doručen Senátu, který by jej měl projednat v příštím týdnu. Bude-li zákon přijat beze změn a podepsán prezidentem, pravidla pro získání bonusu budou následující. 

Podmínky na straně společnosti

  • Společnost má jednoho či dva společníky (fyzické osoby), anebo má více společníků (fyzických osob), kteří jsou všichni členy jedné rodiny (příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé nebo partneři podle zákona upravujícího registrované partnerství). 
  • V důsledku krizových opatření byla společost nucena omezit svoji činnost (např. z důvodu uzavření či omezení provozu, karantény, péče o dítě, omezení poptávky, omezení vstupů). 
  • Dosáhla za rok 2019 obratu alespoň 180tis Kč nebo jej dosáhne v roce 2020. 
  • Není v úpadku nebo v likvidaci. 
  • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
  • Je daňovým rezidentem ČR. 

 

Podmínky na straně společníka

  • Je daňovým rezidentem ČR.
  • Zaměstnání v s.r.o., které je společníkem, není překážkou pro výplatu bonusu, nicméně za podmínky, že na společníka-zaměstnance není čerpána podpora z programu Antivirus. 
  • O kompenzační bonus nemůže žádat společník, který o něj žádal jako OSVČ. 
  • Bonus náleží společníkovi jen jednou i v případě, že je společníkem ve více společnostech. 

Podpora má činit 500 Kč denně za období od 12. března do 8. června. Žádost společník podá svému místně příslušnému úřadu (podle trvalého bydliště, nikoliv podle sídla společnosti). 

 

III. Odklad (znovu)spuštění EET

Včera 6.5.2020 schválila Poslanecká sněmovna odklad povinnosti evidovat tržby do konce letošního roku. Novela zákona o EET nyní míří do Senátu, který jej projedná ve stavu legislativní nouze. Bude-li návrh zákona schválen beze změn a podepsán prezidentem, budou daňové subjekty povinny tržby evidovat opět od 1. ledna 2021. 

 

IV. Daň z nabytí nemovitých věcí 

Vládní návrh zákona, kterým má dojít ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, bude projednán Poslaneckou sněmovnou v běžném legislativním procesu, což může trvat i několik měsíců. Zákon navrhuje osvobození převodů, u kterých byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem od 1. prosince 2019. Pokud by byl zákon schválen v podobě navržené vládou, poplatníkům, kteří daň již uhradili, by byla vrácena. 

Součástí návrhu zákona jsou také změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Konkrétně zrušení odpočtu úroků z hypoték od základu daně a prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci ze současných pěti na deset let.

Podoba zákona se může na základě pozměňovacích návrhů měnit, budeme Vás proto informovat o dalším vývoji.  

 

V. Snížení DPH na 10 % 

Rádi bychom připomněli, že s účinností od 1. května došlo ke snížení sazby DPH na 10 % u některých druhů služeb a zboží. Jedná se například o stravovací služby, dodávky vody, kadeřnické služby, opravy oděvů a obuvi a další. V případě, že se Vás tato změna dotýká, prosíme, abyste příslušným způsobem upravili vyúčtování svých služeb a dodávek zboží.