Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ

10. dubna 2020 7:38

placeholder

Již jsme informovali o schválené podpoře pro OSVČ. Dne 9.4.2020 byla zveřejněna žádost o kompenzační bonus, kterou již nyní můžete vyplnit a zaslat na svůj místně příslušný finanční úřad. Podání lze učinit v "papírové" podobě, datovou schránkou nebo elektronickým podpisem. Finanční úřady budou žádosti přijímat, i když zatím nevstoupil v účinnost zákon o kompenzačním bonusu. Platby však budou rozesílány až po nabytí účinnosti zákona. 

Formulář žádosti a informace k formě podání najdete v tomto odkazu: 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF 

Připomínáme, že na bonus nemají nárok OSVČ, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci. 

Veselé Velikonoce přeje celý tým MatiDal.