Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Podpora pro OSVČ během COVID-19

9. dubna 2020 2:12

placeholder

Dnes vám přinášíme informace týkající se vládou a Poslaneckou sněmovnou schválené podpory pro OSVČ. 

Dne 7.4. byl, po mnoha úpravách vyvolaných pozměňovacími návrhy, Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele. Zákon nyní musí schválit Senát (očekává se dnes, tedy 9. dubna) a podepsat prezident ČR. Dle dostupných informací se neočekávají další změny ve znění zákona.

Zákon nabyde účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, který je plánován nejpozději na 15. dubna 2020. 

Níže shrnujeme nejdůležitější informace, přičemž více detailů a časté otázky týkající se podpory pro OSVČ zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu v odkazu níže: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Kdo má na kompenzační bonus nárok? 

Každá OSVČ, která vykonává svou podnikatelskou činnost jako:

 1. hlavní, nebo
 2. vedlejší, a to pouze z důvodu, že jde o osobu, jež:
  • ​​měla nárok na výplatu invalidního či starobního důchodu;
  • měla nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské z důvodu těhotenství a porodu nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let či zdravotně postiženou osobu;
  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studenti).​

Na kompenzační bonus naopak nedosáhnou ty OSVČ, které zároveň vykonávají zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců.

Příjemcem (subjektem) kompenzačního bonusu může být pouze OSVČ, která ke dni 12. března 2020 vykonávala svou činnosti, případně měla živnost přerušenou kdykoliv po 31. srpnu 2019. 

V žádosti o kompenzační bonus bude muset OSVČ čestně prohlásit, že nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku přijetí nouzového stavu na území celé České republiky, a to zejména z následujících důvodů: 

 1. nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, 
 2. karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance, 
 3. péče o dítě OSVČ nebo jejího zaměstnance, 
 4. omezení poptávky po výrobcích / službách OSVČ nebo
 5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Jaká je výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den v období od 12. března do 30. dubna 2020, tj. celkem 25 000 Kč za předpokladu nepřetržitého splnění podmínek. Kompenzační bonus nenáleží za dny čerpání podpory v nezaměstnanosti. 

Kompenzační bonus bude spravován finančními úřady dle daňového řádu a bude považován za vratku daně z příjmů fyzických osob. Nebude tedy podléhat žádnému zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 

Jak o kompenzační bonus požádat?

O kompenzační bonus bude možné žádat elektronicky prostřednictvím daňového portálu nebo v listinné podobě doručením na místně příslušný finanční úřad. Žádost musí být podána do 60 dnů po skončení bonusového období, tj. nejpozději do konce června 2020. Po uplynutí této lhůty nárok na přiznání kompenzačního bonusu zaniká.

V případě otázek jsme Vám i nadále rádi k dispozici.