Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Daňové úlevy pro podnikatele

26. března 2020 3:01

placeholder

Dnes přinášíme další informace týkající úlev pro podnikatele v souvislosti se současným krizovým stavem. 

Opatření vyhlášená Ministerstvem financí 

Včera, 24. března 2020, vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj 5/2020, ve kterém byla zveřejněna zejména následující přijatá rozhodnutí: 

  1. Pro přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pro něž platí zákonná lhůta v období od 31.3.2020 do 31.7.2020, bude prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně, pokud bude daňové přiznání podáno nejpozději do 31.8.2020. Zároveň bude prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu za podmínky, že daň bude uhrazena nejpozději do 31.8.2020.  
  2. Došlo k plošnému prominutí úhrady zálohy na daň z příjmů (fyzických i právnických osob) splatné 15.6.2020. 

Celé znění finančního zpravodaje je dostupné na webu Ministerstva financí. 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962

 

Vládou a PSP schválená opatření, čekající na vyhlášení

Dne 24. března 2020 byla ve večerních hodinách Poslaneckou sněmovnou přijata rozhodnutí vlády (Usnesení č. 269, 271 a 272 ze dne 23. března 2020). Navrhované změny v zákonech budou účinné po schválení Senátem a podpisu prezidenta ČR, přičemž se neočekává, že dojde ke změnám navržených opatření.  

Sociální pojištění OSVČ 

1. OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné za období březen až srpen 2020. Pokud OSVČ v tomto období zálohu uhradí, použije se platba k úhradě splatných závazků a poté na zálohu pro další měsíce. 

2. Zároveň bude pojistné za období březen až srpen 2020 sníženo o částku 2 544 Kč pro OSVČ vykonávající hlavní činnost a o částku 1 018 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost. 

V praxi to znamená, že všem OSVČ vykonávajícím hlavní činnost bude sociální pojištění za rok 2020 sníženo o 15 264 Kč, OSVČ vykonávajícím vedlejší činnost bude sociální pojištění sníženo o 6 108 Kč. 

Zdravotní pojištění OSVČ 

1. Lhůta pro podání přehledu pojistného za rok 2019 se prodlužuje do 3.8.2020. 

2. Penále za pozdní úhradu doplatku pojistného či záloh na pojistné za období březen až srpen 2020 se do 21.9.2020 nevyměří (tj. penále počíná běžet dnem 22.9.2020). 

3. OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné za období březen až srpen 2020. Pokud OSVČ zálohu za měsíc březen 2020 již uhradila, bude považovat za zálohu za měsíc září 2020. 

Rádi bychom upozornili, že v tuto chvíli nedochází k žádnému snížení pojistného na zdravotní pojištění, pouze k prominutí záloh. OSVČ, která nebude hradit zálohy na zdravotní pojištění, doplatí zdravotní pojištění po podání přehledu pojistného za rok 2020. 

Elektronická evidence tržeb

Povinnost evidovat tržby byla dočasně pozastavena na dobu trvání nouzového stavu a po jeho ukončení po dobu dalších tří měsíců. Pozastavení platí pro všechny subjekty, včetně těch, kterým povinnost evidovat tržby vzniká 1.5.2020. 

O dalších vládních opatřeních v oblasti daní a účetnictví budeme informovat nadále informovat.