Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Rozhodnutí týkající se prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

16. března 2020 8:48

placeholder

Na stránkách Ministerstva financí bylo dnes po poledni zveřejněno rozhodnutí týkající se prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, č.j. MF-7108/2020/3901-2.  

Obsahem uvedeného rozhodnutí jsou následující úlevy pro daňové poplatníky, o jejichž projednání vládou jsme Vás včera informovali.

  1. Při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob nejpozději do 1.7.2020 bude prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně všem poplatníkům, jejichž zákonný termín pro podání daňového přiznání je 1.4.2020. Prominutí se bude vztahovat také na úrok z prodlení v důsledku opožděné platby daně z příjmů.

  2. Daňoví poplatníci mohou individuálně požádat o prominutí úroku z prodlení s úhradou jakékoliv daně z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Bude-li žádosti správcem daně vyhověno, bude prominuta i případná související pokuta za opožděné tvrzení daně.

  3. Plátcům DPH bude prominuta pokuta 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení, které vznikne v období od 1.3. do 31.7.2020.

  4. Všem daňovým subjektům budou prominuty správní poplatky za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení a za přijetí žádosti o posečkání či splátkování daně, a to za podmínky, že žádost bude podána nejpozději do 31.7.2020.

Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 4/2020 a je dostupné ke stažení v tomto odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844).