Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Informace o chodu naší kanceláře a o připravovaných krocích vlády v oblasti zdanění

15. března 2020 12:01

placeholder

V souvislosti s aktuálními zákonnými opatřeními týkajícími se šíření COVID-19 bychom vás rádi krátce informovali o chodu naší kanceláře a o připravovaných krocích vlády v oblasti zdanění.

Naše služby se budeme snažit i nadále zachovat bez větších omezení. Někteří z kolegů budou z preventivních důvodů pracovat z domova, snažíme se také minimalizovat osobní schůzky. Individuálně se budeme domlouvat na předávání dokladů. 

Termíny pro podání daňových přiznání v tuto chvíli zůstávají beze změny. V pondělí 16.3.2020 bude vláda projednávat návrh Ministerstva financí k opatřením tzv. „liberačního balíčku“, který obsahuje následující body.

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.

  • Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července 2020.

  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května 2020. Finanční a Celní správa by ale měla při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky by se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemuseli po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebudou schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Jakmile bude zveřejněno oficiální rozhodnutí vlády k navrhovaným opatřením, budeme vás informovat o jejich konečné podobě.