Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Termín pro odevzdání daňového přiznání

27. ledna 2020 2:11

placeholder

Datum pro podání daňového přiznání je konec března. Poslední březnový den je ze zákona poslední možnost, kdy musí být vaše daňové přiznání odevzdáno finančním úřadu. Jsou pouze dvě výjimky, které vám pomohou datum podání oddálit:

  1. Účetní závěrka ověřená auditorem, nebo toto poplatníkovo přiznání podává v zastoupení daňový poradce

  2. Správce daně z objektivních důvodů prodloužil lhůtu pro podání přiznání.

  3. Skutečnost, kdy datum 31. 3. připadá na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den.

V letošním roce je termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je středa 1. dubna.

Pokud budete po Finančním úřadu žádat odklad konečné lhůty podle bodu 1), musíte správci daně nejpozději 1.4. doručit plnou moc k zastupování. 

Správce daně může také rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má však právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce a navíc musí mít k posunu termínu vážný důvod. 

Poslední možností, jak je možné oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy ze zahraničí. I o takový odklad je nutné finanční úřad požádat.