Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změna sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

5. ledna 2020 15:22

placeholder

Přinášíme informaci o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad na rok 2020

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

Stravné

§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

                                                                                               § 4

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b)36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c)31,80 Kč u motorové nafty,

d)4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 

§ 5
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.