Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Televizní a rozhlasové poplatky 2020 pro firmy

17. prosince 2019 3:07

placeholder

I v roce 2020 je třeba hradit rozhlasové a televizní poplatky. Pokud hradíte ročně je potřeba platbu poslat do 15.1.2020.

Během roku prosím nezapomínejte přihlašovat či odhlašovat své přijímače a dle toho hradit poplatky.

Základní informace pro firmy a organizace

Rozhlasový poplatek

1. Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.
 
2. Za jaká zařízení se platí rozhlasový poplatek zjistíte:

    https://www.rozhlas.cz/poplatek/fyzickeosoby/_zprava/1483752


3. Poplatníci hradí rozhlasové poplatky čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to trvalým příkazem nebo jednotlivými příkazy z bankovního účtu do 15. dne prvního měsíce zvoleného období.
 
4. Nový poplatník je povinen přihlásit se k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů.
 
5. Evidovaný poplatník je povinen oznamovat změny v evidenci (tj. zejména množství držených přijímačů a kontaktní adresy) do 15 dnů od jejich skutečného vzniku přímo Českému rozhlasu.
 
6. Místem pro oznamování změn a přihlašování poplatníků hradících bankovním převodem je přímo Český rozhlas. Požadavky spojené s řešením evidencí rozhlasového poplatníka nelze vyřizovat osobně.

 

7. Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.

Televizní poplatek

1. Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která je vlastníkem televizního přijímače.

3. Televizní poplatek ve výši 135 Kč měsíčně za každý televizní přijímač

2. Poplatník platí televizní poplatek z každého televizního přijímače (i z přijímače, který je umístěn v dopravním prostředku,) tj. ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu. Povinnost platit televizní poplatek za televizní přijímač má poplatník i v případě, že jej používá pouze pro projekci videopořadů. Tím není dotčena povinnost fyzické osoby podnikající platit televizní poplatek za televizní přijímač v domácnosti. Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, platí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

4.  Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce každého kalendářního čtvrtletí nebo jedenkrát ročně do 15.1..